60238 - programmets höjdpunkt


Välkommen skall du vara till Alltid På En Söndag! Idag kommer vi att njuta av en aldrig tidigare hörd aria. En premiär och programmets höjdpunkt utgör arian “Al dolor che vo sfogando mesto errando . . .” ungefär, Ur smärtan som jag låter löpa fritt. . . Arian är speciell av olika anledningar, jag nämner ett par: Den långa arian inleds snabbt och sååå melodiskt: något som påminner starkt om det som jazzmusiker kallar Walking bass (gående bas) en harmoniskt och rytmiskt understödjande grundpuls Efter 23 sekunder, händer något HELT oväntat: en ensam violoncell tar över och bjuder oss på sådana melodiska och virtuosa ornament i form av Arpeggio! Jag vill be dig: Låt inget distrahera dig! Låt Inget får komma mellan dina öron, din själ och “Al dolor che vo sfogando”! Kastratsångaren Farinelli - egentligen Carlo BROSCHI - komponerade arian som ett fritt tillägg i Giovanni Battista Percettis opera ”SABRINA”, en opera Farinelli sjöng i London 1736.

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2522
www.sverigesradio.se